Beiträge

D0101h Ordner 011

/
Kurzbeschreibung: Abriss Hotel "Vier Linden" Zeitraum: Juli…

D0101b 0714

/
Kurzbeschreibung: Hutgeschäft Höhrmann, Brückenstraße Zeitraum:…

D0101b 0713

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0712

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0711

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0703

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0702

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0701

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0697

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …

D0101b 0694

/
Kurzbeschreibung:  Sammlung Diskothek "Oldtimer" Zeitraum: …